Jsme rodinná firma, která zajišťuje kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany. Jsme profesionálové, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru, a proto naše společnost může nabídnout služby na nejvyšší možné odborné úrovni. V případě jakéhokoliv pochybení z naší strany přebíráme veškerou zodpovědnost, včetně sankcí ze strany kontrolních orgánů

Nenechte zničit své podnikání kvůli pokutě za nedodržení povinností a neutrácejte zbytečně za jejich dodržování! Jsme tady pro Vás…

EAGLE Safety je pro Vás a Vaši společnost kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení Vašich povinností a potřeb, které pro Vás vyplývají z desítek zákonných předpisů České republiky, nařízeních evropské unie a českých i převzatých norem pro kompletní zavádění, správu, řízení a vedení  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) ve Vaší společnosti. Vypracování, vedení a správa interních firemních dokumentů, předpisů a nařízení, spolu s organizováním zákonem požadovaných školení a dohledem nad aktuálností a stavem BOZP, PO je velmi finančně, odbornostně a časově náročné. Proto jsme tady pro Vás my! Za svou prací si plně stojíme!

Nechte nám číslo, zavoláme vám zpět

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.