BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZ STAROSTÍ

Přenechte všechny starosti se zajištěním BOZP ve Vaší společnosti - tedy starosti s ochranou Vašeho podnikání - nám! Naši technici mají špičkové znalosti legislativy, která se na celou bezpečnost práce vztahuje a zkušenosti snad ze všech druhů provozu. Samozřejmé je, že působíme po celé České republice a dokážeme systém nastavit i pro všechny Vaše případné provozovny.
Jsme tu pro Vás 24 hodin denně!
Realizujeme Vám kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení BOZP ve Vaší společnosti a zavedeme celý systém tak, jak má být.
Vypracujeme Vám potřebnou dokumentaci BOZP a v případě nutnosti za Vás vykomunikujeme se státními úřady (např. hygiena) vše, co je třeba.
Provedeme všechna nutná školení, která musíte mít a vydáme Vám certifikáty.
Zavedeme knihu kontrol BOZP a provedeme preventivní kontroly stavu BOZP, kontrolu bezpečnostního značení, dostatečnost zavedených opatření a bezpečnostních prvků spolu s kontrolou máte-li všechny revize, které musíte mít.
Vybavíme Vás potřebným bezpečnostním zařízením, prostředky kolektivní ochrany, OOPP a bezpečnostním značením. Tak , aby vše bylo v pořádku za co nejnižší náklady pro našeho zákazníka.
Všechny termíny hlídáme za Vás, nemusíte na nic myslet.
Jsme tu pro Vás 24 hodin denně prostřednictvím NONSTOP linky pro naše zákazníky!
V případě kontrol státních úřadů (OIP, KHS, ČOI Živnostenský úřad) Vás budeme u této kontroly zastupovat, protože problematice rozumíme.
Za svou prací si plně stojíme! Jsme tady pro Vás. EAGLE Safety je pro Vás a Vaši společnost kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení Vašich povinností a potřeb, které pro Vás vyplývají z desítek zákonných předpisů České republiky, nařízeních evropské unie a českých i převzatých norem pro kompletní zavádění, správu, řízení a vedení  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) ve Vaší společnosti. Vypracování, vedení a správa interních firemních dokumentů, předpisů a nařízení, spolu s organizováním zákonem požadovaných školení a dohledem nad aktuálností a stavem BOZP, PO je velmi finančně, odbornostně a časově náročné. Proto jsme tady pro Vás my! Za svou prací si plně stojíme!


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinností zaměstnavatele

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinný a vyžadovaný soubor povinností, který musí plnit každý zaměstnavatel.  Neplněním nebo neúplností těchto povinností se zaměstavatel vystavuje riziku finančního postihu ze strany státních úřadů až do výše 2 000 000 Kč, náhrad plnění pojišťovnám kvůli pracovním úrazům zaměstnanců nebo také okamžitého zastavení činnosti.

Co musíte z pohledu BOZP mít a řešit, abyste své podnikání ochránili?

 • Dokumentaci BOZP
 • Zpracování a hodnocení rizik - Management rizik
 • Kategorizace prací
 • Místně bezpečnostně provozní předpisy
 • První pomoc
 • Evidence pracovnělékařských služeb a prohlídek
 • Evidenci pracovních úrazů
 • Ohlašování pracovních úrazů
 • Šetření pracovních úrazů s učiněným opatřením
 • Určení technických a organizačních opatření
 • Přidělování  OOPP
 • Vedení knihy kontrol BOZP
 • Roční prověrky BOZP na pracovištích- vyhodnocování stavu a úplnosti BOZP
 • Školení
 • Hygiena práce, ergonomie a prevence nemocí z povolání
 • A další dokumenty, které musíte zpracovávat, vést a aktualizovat.

Bezpečnost práce a její správné a úplné dodržování a zajišťování je velmi finančně, odbornostně a časově náročné pro každou společnost. Všechny požadavky na zajištění BOZP jsou kladeny na každou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu, která má zaměstnance, a to i jednoho, včetně brigádníků nebo pracovníků na dohodu. Chcete bližší informace nebo vědět jaká legislativa tuto problematiku řeší?

Nechte nám číslo, zavoláme vám zpět

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.