BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZ STAROSTÍ

Proč si s tím dělat starosti, když za minimální náklady můžeme všechny Vaše povinnosti vyřešit za Vás a přesně tak, jak mají být?

  • Naši technici mají špičkové znalosti legislativy, která se na problematiku požární ochrany vztahuje a zkušenosti ze všech druhů provozu a těch největších společností, které v České republice působí.
  • Vypracujeme Vám potřebnou dokumentaci požární ochrany a v případě nutnosti vypracování dokumentace zdolávání požáru ji za Vás posoudíme s hasiči.
  • Provedeme všechna nutná školení, která musíte mít a vydáme Vám certifikáty.
  • Zavedeme požární knihu a provedeme preventivní kontroly požárních úseků, kontrolu požárních uzávěrů a prostupů spolu s kontrolou máte-li všechny revize, které musíte mít.
  • Vybavíme Vás hasícími přístroji nebo Vám na nich provedeme revizi.
  • Všechny termíny hlídáme za Vás, nemusíte na nic myslet.
  • Jsme tu pro Vás 24 hodin denně prostřednictvím NONSTOP linky pro naše zákazníky!
  • V případě kontroly SPD Vás budeme u této kontroly zastupovat, protože problematice rozumíme.


Za svou prací si plně stojíme! Jsme tady pro Vás.

Požární ochrana - různé povinnosti pro různé skupiny podnikatelů

Vaše činnost, objekt nebo prostory, kde svou činnost vykonáváte se dělí  podle zákona o Požární ochraně na činnosti, objekty a prostory bez zvýšeného, se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
Podle toho, do jaké kategorie spadáte, máte různé povinnosti a tyto povinnosti musíte plnit jako odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Odbornou způsobilost vydává Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Hasičského záchranného sboru.
Chcete bližší informace nebo vědět, jaká legislativa tuto problematiku řeší?

Nechte nám číslo, zavoláme vám zpět

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.